اخبار و اطلاعیه

سخنرانی با موضوع " تأسیس و توسعه کسب و کار فناورانه " برگزار شد .

سخنرانی باموضوع" تأسیس و توسعه کسب و کار فناورانه در روز دوشنبه مورخ 96/10/05  در آمفی تئاتر دانشگاه با سخنرانی آقای دکتر جلیل خاوند کار ( دبیر انجمن پارک های علم و فناوری کشور) برگزار شد.