زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان

زمینه های فعالیت شرکتهای دانش بنیان

  • تجاری‎سازی پژوهش‎های کاربردی و توسعه‎ای برای تولید فناوری‎های برتر و با ارزش افزوده فراوان
  • ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‏ای (خدمات علمی،‌ تحقیقاتی و فنی) از طریق امکانات موجود در دانشگاه با دریافت مجوز
  •  تولید محصولات با فناوری نوین(تولید و توسعه فناوری‎های برتر)
  •  ارایه خدمات توسعه کارآفرینی، با محوریت خوشه‎های کسب و کار
  • انجام خدمات ورود کسب و کار به بازار ملی و منطقه‎ای