اهداف

 • بستر سازى در راستاى ایجاد فرصت‏‎هاى شغلى به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فن‎آورى‌هاى پیشرفته
 • ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فن‏‎آورانه
 •  حمایت از ایجاد و توسعه کارآفرینى و تحقق نوآورى‌هاى فن‏‎آورانه
 •  کمک به رونق اقتصاد محلى و ملی مبتنى بر دانش و فن‎آوریهاى پیشرفته
 • تخصیص فضا و امکانات براى گسترش و رشد شرکتهای  فناور
 • جلوگیری از مهاجرت متخصصان و فارغ‏‎التحصیلان محلی و ملی
 •  کمک در جذب دانشجویان خلاق و فارغ‎­التحصیلان دارای ایده‎‏های نوین و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان،
 • کمک به ایجاد شرکت‏‎های کوچک و تخصصی با امکان رقابت در بازارهای داخلی و جهانی،
 • ایجاد ارتباط بین شرکت‎‏ها و مراکز علمی محلی و ملی
 •  آموزش نیروی متخصص با نگاه نیاز بازار صنعت،
 • ایجاد امکان استفاده از تکنولوژی و دانش روز،
 • تولید وتوسعه محصولات و فرآیندهای فن‏آوری قابل عرضه به بازار،
 • ترغیب اعضای هیأت علمی و دانشجویان به فعالیت بیشتر در جهت رفع نیازهای جامعه و امکان افزایش درآمد
 • ایجاد مشاغل پایدارو فراهم آوردن بستر لازم جهت افزایش درآمدهای اختصاصی واحد دانشگاهی